Voor professionals

 Ouderavond
De school of kinderopvangorganisatie is dé plek om ouders met elkaar in gesprek te brengen over opvoeden. Met elkaar in gesprek gaan over opvoeden helpt om opvoedproblemen te voorkomen en wordt bovendien door de meeste ouders erg gewaardeerd.
Er zijn mogelijkheden voor ouderavonden of thema-ochtenden met verschillende thema’s. In de vorm van interactieve lezingen of workshops voor verschillende groepsgrootten. Ook een cursus Positief Opvoeden van meerdere dagdelen behoort tot de mogelijkheden.

Deskundigheidsbevordering kinderopvang
Een thema-avond of cursus kan een nuttige manier zijn om pedagogisch medewerkers uit te rusten met meer kennis op een specifiek onderdeel van hun vakgebied. Positief opvoeden, Oudergesprekken en Signaleren kindermishandeling zijn voorbeelden van onderwerpen die veelgevraagd zijn. Ook teamgesprekken rond een specifieke kwestie behoren tot de mogelijkheden.

Bedrijfsworkshop
Werknemers met een goede werk-gezin balans functioneren beter en verzuimen minder. Een soepel verlopende opvoeding draagt voor een belangrijk deel bij aan deze balans. Een workshop Positief Opvoeden kan uw werknemers helpen stress rond opvoeding in hun gezinnen te verminderen. Bovendien stimuleert het hen om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden, wat een positief en steunend effect op langere termijn kan betekenen.

Schoolmaatschappelijk werk
Pauline heeft ervaring als schoolmaatschappelijk werker in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ROC. Zij kan in die functie freelance vaak op korte termijn worden ingeschakeld op uw school of in uw organisatie.

Bovenstaande activiteiten zijn allen maatwerk. Neem contact op met Pauline als je geïnteresseerd bent.

Powered by RealGen | Privacy Policy