Voor verwijzers

Zijn vader vertrouwt zijn moeder niet, er blijven maar rechtzaken lopen. Jip wordt heel verdrietig en stil van al die ruzies.

Veel instanties hebben via ouders en/of kinderen te maken met echtscheidingssituaties. Het betreft vooral scholen, maar ook wijkteams, huisartsen, CJG’s, advocatenpraktijken en de Raad voor de kinderbescherming. In het belang van het kind kun je doorverwijzen naar Pauline van Soldt.
Een greep uit het aanbod:

KIES-groepen

KIES-groepen zijn speel-en praatgroepen van max. 10 kinderen die bij op de school of op locatie van instelling of gemeente aangeboden worden. Kinderen komen 8 keer een uur bij elkaar om te spelen en praten over de scheiding. Doel is herkennen en erkennen van gevoelens rond een echtscheiding. Lotgenotencontact is een belangrijk onderdeel. Pauline start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4 kinderen) een KIES-groep in de praktijkruimte in Delft, of desgewenst op een andere locatie. Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere KIES-groepen op school of in uw organisatie, neem dan voor een aanbod op maat contact op met Pauline. Voor meer informatie over het KIES-programma klik hier.

Individuele begeleiding voor kinderen van gescheiden ouders

Soms laat een kind na een scheiding met zijn of haar gedrag zien dat het niet goed gaat. Druk, overprikkeld, ongeconcentreerd, dwars of juist heel teruggetrokken en stil. Pauline helpt kinderen met behulp van het programma “KIES voor mij” op weg naar (h)erkennen van gevoelens over de scheiding en omgaan met de nieuwe gezinssituatie. Indien nodig consulteert zij daarbij haar collega’s van Kindinpraktijk.

Gespreksavonden voor ouders: gescheiden opvoeden of opvoeden in een samengesteld gezin

Tijdens drie gespreksavonden voor ouders behandelt Pauline  allerlei (praktische) informatie over het thema én is er volop ruimte voor gesprekken en het uitwisselen van ervaringen met andere ouders in een echtscheidingssituatie en/of een samengesteld gezin.

Individuele coachingsgesprekken voor ouders

Individuele coachingsgesprekken kunnen zowel met één of met beide ouders plaatsvinden. De gesprekken hebben betrekking op vormgeven van gedeeld ouderschap of opvoeden in een één-oudergezin. Coachingsgesprekken kunnen ook plaatsvinden met een gescheiden ouder en de nieuwe partner. Specifieke moeilijkheden m.b.t. samengestelde gezinnen staan dan voorop.

Ken je ouders of kinderen die je wilt doorverwijzen? Ben je geïnteresseerd in samenwerking? Bel of mail dan voor meer informatie of een afspraak. 

Jaimy had twee mobieltjes: bij zijn vader was hij bereikbaar op de ene, bij zijn moeder op de andere.

Powered by RealGen | Privacy Policy