Scheiding kinderen

Een scheiding is voor elk gezin een moeilijke periode. Zowel ouders als kinderen zitten in een emotionele achtbaan. Juist in die moeilijke tijd is het belangrijk om de behoeften van je kind in de gaten te houden. Je kind en jij kunnen daarbij wellicht een steuntje in de rug gebruiken. Hoe krijgt je kind weer zeggenschap over zijn/haar leven? Hoe geef je gedeeld ouderschap vorm? Hoe stel je een ouderschapsplan op? Waar moet je rekening mee houden bij opvoeden in je nieuwe, samengestelde gezin? Stuk voor stuk ingewikkelde vragen. Ondersteuning inschakelen is daarom een sterk en wijs besluit.

Pauline ondersteunt kinderen en ouders in echtscheidingssituaties. Ook kunnen professionals naar Pauline doorverwijzen. Indien nodig werkt Pauline samen met andere deskundigen, zoals speltherapeut, trauma therapeut, systemisch therapeut of mediator.

Onder andere met behulp van de KIES methode (Kinderen In Echtscheiding Situatie) begeleidt Pauline kinderen en hun ouders, met als doel het voorkómen van problemen. Dit gebeurt onder andere in speel- en praatgroepen voor kinderen, bijvoorbeeld op scholen, en thema-avonden voor ouders.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met mij op!

Powered by RealGen | Privacy Policy