Opvoeden na scheiding

Ondersteuning

Kinderen en ouders in echtscheidingssituaties zitten in een emotionele achtbaan. Jullie leven staat op de kop. Juist in die moeilijke periode is het belangrijk om de behoeften van je kind in de gaten te houden. Je kind en jij kunnen daarbij wellicht een steuntje in de rug gebruiken. Hoe krijgt je kind weer zeggenschap over zijn/haar leven? Hoe geef je gedeeld ouderschap vorm? Hoe stel je een ouderschapsplan op? Waar moet je rekening mee houden bij opvoeden in samengestelde gezinnen? Stuk voor stuk ingewikkelde vragen. Ondersteuning inschakelen is daarom een sterk en wijs besluit.

Pauline ondersteunt kinderen en ouders in echtscheidingssituaties. Ook kunnen professionals naar haar doorverwijzen.Pauline is gecertificeerd KIES-coach en opgeleid tot begeleider in het programma Kinderen uit de Knel.

KIES

KIES staat voor het programma ‘Kinderen In Echtscheiding Situatie’. KIES begeleidt kinderen (en hun ouders) in echtscheidingssituaties, met als doel het voorkómen van problemen. Dit gebeurt onder andere in speel- en praatgroepen voor kinderen, bijvoorbeeld op scholen, en thema-avonden voor ouders. Ook voor individuele KIES- begeleiding kunnen ouders en kinderen bij Pauline terecht. Wil je meer weten over KIES, kijk dan op www.kiesvoorhetkind.nl.

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een intensief behandelprogramma voor gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Ouders en kinderen worden tegelijkertijd, maar in aparte groepen, begeleid. Ouders leren om de destructieve patronen te doorbreken, kinderen kunnen zich uiten over hun leven tussen ouders die strijden. Pauline werkt voor Kinderen uit de Knel samen met de Opvoedpoli in Zoetermeer. Meer informatie over dit programma is te vinden op www.kinderenuitdeknel.nl

 

Ben je geïnteresseerd? Bel of mail dan vrijblijvend voor meer informatie.

Powered by RealGen | Privacy Policy